Ons eerste krokuskamp is ‘frozen’ begonnen … en dat paste helemaal in het thema. De weergoden waren ons gelukkig gunstig gezind: in de loop van de week was de zon regelmatig van de partij.

De lesgevers hebben fantastisch werk geleverd: toplessen, wandelen, grondwerk en natuurlijk heel veel geweldige activiteiten die de sfeer van ‘frozen’ naar ‘heel erg warm’ deden veranderen.

We sloten het kamp af met een creatieve muzikale ponyshow, de traditionele kampdans en een heel toepasselijk limited-edition aandenken.

Bedankt aan de ouders voor het vertrouwen, aan de deelnemers voor hun enthousiasme en aan Ilke R, Klara en Sien voor hun niet te stoppen energie, motivatie en inzet in deze winterse omstandigheden. Ook ‘nonkel’ Johan, Nancy en Geert mogen we niet vergeten voor hun bijdrage aan de mooie Erazo-muts.

We kijken al uit naar het paaskamp!

foto muts